SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO/IEC 17024
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO/IEC 17024


Označenie: STN EN ISO/IEC 17024 zrušená
Slovenský názov: Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024: 2003)
Anglický názov: Conformity assessment. General requirements for bodies operating certifikation of persons
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2004
Dátum zrušenia: 1. 1. 2013
Jazyk: SK
ICS: 03.120.20
Triediaci znak: 01 5258
Úroveň zapracovania: idt EN ISO/IEC 17024:2003, idt ISO/IEC 17024:2003
Vestník: 04/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO/IEC 17024:2013-01 (01 5258)
Nahradené normy: STN EN 45013:1991-05 (01 5258)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárod. norma špecifikuje požiadavky kladené na orgán certifikujúci osoby podľa stanovených požiadaviek a na vývoj a udržiavanie certifikačnej schémy osôb.Obsah normy STN EN ISO/IEC 17024
Predhovor 4
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
4 Požiadavky na certifikačné orgány 8
4.1 Certifikačný orgán 8
4.2 Organizačná štruktúra 9
4.3 Vývoj a udržiavanie certifikačnej schémy 11
4.4 Systém manažérstva 12
4.5 Subdodávky 12
4.6 Záznamy 13
4.7 Dôvernosť 13
4.8 Bezpečnosť 13
5 Požiadavky na zamestnancov a zmluvných pracovníkov certifikačného orgánu 14
5.1 Všeobecne 14
5.2 Požiadavky na skúšajúcich 14
6 Certifikačný proces 15
6.1 Žiadosť 15
6.2 Vyhodnotenie 16
6.3 Rozhodnutie o certifikácii 16
6.4 Dohľad 17
6.5 Recertifikácia 17
6.6 Používanie certifikátov a loga/značky 17
Príloha A (informatívna) – Vývoj a udržiavanie certifikačnej schémy osôb 19
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie s príslušnými európskymi publikáciami 21
Literatúra 22