SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13403
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13403Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13403
Slovenský názov: Vetranie budov. Nekovové vzduchovody. Vzduchovody z izolačných dosiek
Anglický názov: Ventilation for buildings. Non-metallic ducts. Ductwork made from insulation ductboards
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.30
Triediaci znak: 12 0510
Úroveň zapracovania: idt EN 13403:2003
Vestník: 03/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma obsahuje základné požiadavky a charakteristické vlastnosti vzduchových potrubí z izolačných dosiek používaných vo vetracích a klimatizačných systémoch budov.Obsah normy STN EN 13403
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície, symboly a skratky 7
3.1 Termíny a definície 7
3.2 Symboly a skratky 7
4 Požiadavky 8
4.1 Erózia a emisia častíc 8
4.2 Odolnosť proti tlaku (bez výstuže) 8
4.3 Koeficient vzduchovej netesnosti a trieda tesnosti 8
4.4 Vydutie a/alebo preliačenie, vzduchová netesnosť 9
4.5 Závesy a podpery 9
4.6 Príslušenstvo na čistenie 9
4.7 Požiadavky na potrubie 9
5 Uplatnenie obmedzení 10
6 Skúšobné podmienky 11
7 Metodika skúšok 11
7.1 Tuhosť dosiek 11
7.2 Určenie emisie častíc 14
7.3 Tlaková skúška 15
7.4 Mikrobiálny rast 16
8 Označovanie a balenie 17
Literatúra 18