Tlačiť

STN EN 13951


Označenie: STN EN 13951 zrušená
Slovenský názov: Čerpadlá na kvapaliny. Požiadavky na bezpečnosť. Potravinárske zariadenia. Konštrukčné predpisy na zaistenie hygienického používania
Anglický názov: Liquid pumps. Safety requirements. Agrifoodstuffs equipment. Design rules to ensure hygiene in use
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2004
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 23.080, 67.260
Triediaci znak: 11 7510
Úroveň zapracovania: idt EN 13951:2003
Vestník: 03/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 6/04, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13951+A1:2009-01 (11 7510)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa zaoberá osobitnými techn. požiadavkami na bezpečnosť na kvapalinové čerpadlá a čerpacie agregáty určené na prevádzku s potravinami.Obsah normy STN EN 13951
Predhovor 5

Úvod 5

1 Predmet normy 5

2 Normatívne odkazy 6

3 Termíny a definície 6

4 Zoznam nebezpečenstiev 9

5 Hygiena: požiadavky na bezpečnosť a/alebo opatrenia 12
5.1 Materiály 12
5.2 Konštrukcia. Potravinové oblasti 13
5.3 Konštrukcia. Nepotravinové oblasti 17
5.4 Pomocné kvapaliny, zahlcovacie kvapaliny a mastivá 17
5.5 Ochranné kryty a plášte 18
5.6 Podpery 18

6 Overovanie splnenia hygienických opatrení 18
6.1 Prehliadka dokumentácie 18
6.2 Prehliadka zmontovaného čerpadla alebo čerpacieho agregátu 18
6.3 Materiály 18
6.4 Úroveň čistiteľnosti 18
6.5 Skúška drsnosti povrchu 19

7 Informácia na používanie 19
7.1 Všeobecne 19
7.2 Inštrukcie na používanie. Návod na používanie 19

Príloha A (informatívna) – Materiály v styku s potravinami (Predpisy EÚ) 21
A.1 Kovové materiály v styku s potravinami 21
A.2 Elastoméry v styku s potravinami 21
A.3 Plasty v styku s potravinami 21

Príloha B (informatívna) – Drsnosť povrchu 22

Príloha C (informatívna) – Zvyčajné konštrukčné postupy 23

Príloha D (informatívna) – Hygienické riziko v spojitosti s druhom nasávacieho a výtlačného hrdla
čerpadla 25
D.1 Príčiny vzniku nebezpečenstva 25
D.2 Kritériá vyžadujúce zohľadnenie 25

Príloha E (informatívna) – Hygienické riziko v spojitosti s voľbou systému tesnenia upchávok
hriadeľa a s charakteristickými vlastnosťami čerpaného produktu 26

Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tohto dokumentu k smerniciam ES 27

Literatúra 28