Tlačiť

STN EN 14046Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14046
Slovenský názov: Obaly. Vyhodnotenie úplnej aeróbnej biologickej odbúrateľnosti obalových materiálov za riadených podmienok kompostovania. Metóda analýzy uvoľneného oxidu uhličitého
Anglický názov: Packaging - Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials under controlled composting conditions - Method by analysis of released carbon dioxide
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.030.99, 55.040
Triediaci znak: 77 7016
Úroveň zapracovania: idt EN 14046:2003
Vestník: 12/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: