Tlačiť

STN EN 1990


Označenie: STN EN 1990 zrušená
Slovenský názov: Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
Anglický názov: Eurocode - Basis of structural design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2004
Dátum zrušenia: 1. 8. 2009
Jazyk: EN
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0031
Úroveň zapracovania: idt EN 1990:2002
Vestník: 12/03
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1990:2009-08 (73 0031)
Nahradené normy: STN P ENV 1991-1:1998-12 (73 0035)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: