Tlačiť

STN EN 1436/A1


Označenie: STN EN 1436/A1 zrušená
Slovenský názov: Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky
Anglický názov: Road marking materials. Road marking performance for road users
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2004
Dátum zrušenia: 1. 11. 2007
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 7010
Úroveň zapracovania: idt EN 1436:1997/A1:2003
Vestník: 03/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1436:2007-11 (73 7010)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje funkčné požiadavky na biele a žlté vodorovné dopravné značky.