SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 868
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 868Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 868
Slovenský názov: Plasty a ebonit. Stanovenie tvrdosti vtláčaním pomocou tvrdomera (Shorova tvrdosť) (ISO 868: 2003)
Anglický názov: Plastics and ebonite. Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) (ISO 868:2003)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 83.060, 83.080.01
Triediaci znak: 64 0129
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 868:2003, idt ISO 868:2003
Vestník: 04/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava Oa V 10/04
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 868:2004-01 (64 0129), STN 62 1431:1995-09
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárod. norma špecifikuje metódu stanovenia tvrdosti plastov a ebonitu vtláčaním pomocou tvrdomerov dvoch typov.Obsah normy STN EN ISO 868
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Podstata skúšky 6
4 Prístroj 6
5 Skúšobné telesá 8
6 Kalibrácia 9
7 Prostredie na kondicionovanie a skúšanie 9
8 Postup skúšky 10
9 Protokol o skúške 10