SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12098-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12098-3


Označenie: STN EN 12098-3 zrušená
Slovenský názov: Regulácia vykurovacích systémov. Časť 3: Regulácia elektrických vykurovacích systémov v závislosti od vonkajšej teploty
Anglický názov: Controls for heating systems. Part 3: Outside temperature compensated control equipment for electrical heating systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2004
Dátum zrušenia: 1. 5. 2014
Jazyk: SK
ICS: 91.140.10, 97.120
Triediaci znak: 06 0330
Úroveň zapracovania: idt EN 12098-3:2002
Vestník: 05/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12098-3:2014-05 (06 0330)
Nahradené normy: STN EN 12098-3:2003-07 (06 0330)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma sa aplikuje na kontrolnú funkciu, ktorá kontroluje a reguluje elektrickú energiu vo vzťahu k vonkajšej teplote.Obsah normy STN EN 12098-3
Úvod 7
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 10
3.1 regulátor pracujúci v závislosti od vonkajšej teploty (OTC) 10
3.2 akčný člen 10
3.3 riadená premenná 10
3.4 výstupné signály 11
3.5 referenčné premenné 11
3.6 vonkajšia teplota 11
3.7 vlečná regulácia podľa vonkajšej teploty 11
3.8 menovitá teplota v miestnosti 11
3.9 znížená teplota v miestnosti 11
3.10 pohotovostná teplota v miestnosti 11
3.11 charakteristická krivka ohrevu regulátora 11
3.12 čas zapnutia 11
3.13 čas vypnutia 11
3.14 menovitý prevádzkový stav 11
3.15 redukovaný prevádzkový stav 12
3.16 pohotovostný prevádzkový stav 12
3.17 ručne ovládaný prevádzkový stav 12
3.18 funkcia protimrazovej ochrany 12
3.19 krivka čas/teplota 12
4 Funkcia 13
4.1 Cieľ regulácie 13
4.2 Funkcia regulačného zariadenia 13
4.3 Funkčný blok 14
5 Grafické symboly 15
6 Požiadavky 15
6.1 Ochrana údajov 15
6.2 Charakteristická krivka vykurovania 15
6.3 Snímače 16
6.4 Režimy prevádzky regulátora 16
6.5 Redukovaná prevádzka 16
6.6 Pohotovostný režim 16
6.7 Ochrana pred zamrznutím 16
6.8 Časový program stredných hodnôt časov spínania 16
6.9 Manuálna prevádzka 17
6.10 Technické vybavenie na nastavenie parametra 17
6.11 Nastavenie výrobcom, implicitné hodnoty 17
6.11.1 Charakteristické krivky vykurovania 17
6.11.2 Časy spínania, prevádzkové podmienky 17
6.12 Spínacie relé 17
6.13 Požiadavky na elektrické vybavenie 17
6.13.1 Všeobecne 17
6.13.2 Napájacie napätie 17
6.14 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 17
6.15 Elektromagnetická kompatibilita 18
6.16 Stupne ochrany 18
6.17 Odolnosť proti teplote okolitého prostredia 18
6.18 Použité materiály 18
7 Skúšobné metódy 18
7.1 Ochrana dát 18
7.2 Charakteristická krivka ohrevu regulátora 18
7.2.1 Skúšobné zariadenie 19
7.2.2 Výsledky skúšok 20
7.3 Snímače 20
7.4 Režimy prevádzky regulátora 20
7.5 Redukovaná prevádzka 20
7.6 Pohotovostná prevádzka 20
7.7 Ochrana pred zamrznutím 20
7.8 Časy spínania 21
7.9 Manuálna prevádzka 21
7.10 Technické vybavenie na nastavenie 21
7.11 Nastavenie výrobcom 21
7.12 Spínacie relé 21
7.13 Elektrické skúšky 21
7.14 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 21
7.15 Elektromagnetická kompatibilita 21
7.16 Stupne ochrany 21
7.17 Individuálne zaťaženie okolitého prostredia teplotou 21
8 Označovanie 22
9 Dokumentácia 22
9.1 Technické dokumenty 22
9.2 Technické špecifikácie 22
9.2.1 Regulátor 22
9.2.2 Snímače 23
9.3 Pokyny pre montáž 23
9.3.1 Regulátor 23
9.3.2 Snímače 23
9.4 Pokyny na obsluhu. Regulátor 23
Literatúra 24