SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13798
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13798


Označenie: STN EN 13798 zrušená
Slovenský názov: Hydrometria. Špecifikácia pre jamu referenčného zrážkomera
Anglický názov: Hydrometry. Specification for a reference raingauge pit
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2004
Dátum zrušenia: 1. 12. 2010
Jazyk: SK
ICS: 07.060
Triediaci znak: 75 1701
Úroveň zapracovania: idt EN 13798:2002
Vestník: 04/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13798:2010-12 (75 1110)
Nahradené normy: STN EN 13798:2003-09 (75 1701)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje návrh jamy pre referenčný zrážkomer.Obsah normy STN EN 13798
Predhovor 5

Úvod 5

1 Predmet normy 5

2 Návrh a konštrukcia jamy pre referenčný zrážkomer 5

3 Návrh a konštrukcia mriežky 6

4 Inštalácia zrážkomerov 6

Literatúra 9