SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 206-1/A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 206-1/A1


Označenie: STN EN 206-1/A1 zrušená
Slovenský názov: Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Anglický názov: Concrete.Part 1:Specification, performance, production and conformity
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2004
Dátum zrušenia: 1. 1. 2016
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 2403
Úroveň zapracovania: idt EN 206-1:2000/A1:2004
Vestník: 11/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 206:2015-01 (73 2403)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre betóny pre konštrukcie betónované na stavenisku, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb.Betón môže byť vyrábaný na stavenisku, dodávaný ako transportbeton alebo vyrábaný vo výrobni betónových výrobkov.