Tlačiť

STN EN 13502Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13502
Slovenský názov: Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce
Anglický názov: Chimneys. Requirements and test methods for clay/ceramic flue terminals
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4209
Úroveň zapracovania: idt EN 13502:2002
Vestník: 05/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 10/04, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava Oa V 09/04
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13502:2004-01 (73 4202)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce s pevnými stenami, ktoré slúžia na odvod produktov spaľovania s komínov.Obsah normy STN EN 13502
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Tvar výrobku 6
5 Materiály 7
6 Tolerancie v rozmeroch 7
6.1 Veľkosť 7
6.2 Výška 7
6.3 Skosenie hrán základne komínových nadstavcov s rovnobežnými stenami 7
7 Odolnosť protii kyselinám 7
8 Odolnosť proti vplyvu mrazu 7
9 Odolnosť proti prúdeniu 7
10 Aerodynamické vlastnosti 8
10.1 Všeobecne 8
10.2 Hrebeňové nadstavce 8
10.3 Komínové nadstavce s obmedzením typu 0 8
10.4 Komínové nadstavce s obmedzením typu 1 8
10.5 Komínové nadstavce s obmedzením typu 2 8
11 Hodnotenie zhody 8
11.1 Počiatočná skúška typu 8
11.2 Ďalšia skúška typu 8
11.3 Vnútropodniková kontrola výroby 9
12 Skúšobné metódy 9
12.1 Vnútorné priečne rozmery 9
12.2 Výška 9
12.3 Skosenie hrán základne komínových nadstavcov s rovnobežnými stenami 9
12.4 Odolnosť proti kyselinám 10
12.5 Odolnosť proti vplyvu mrazu 11
12.6 Odolnosť proti prúdeniu 12
12.7 Aerodynamické vlastnosti komínových nadstavcov s obmedzením typu 1 13
12.8 Aerodynamické vlastnosti komínových nadstavcov s obmedzením typu 2 13
13 Pomenovanie 15
14 Označovanie 16
Príloha A (normatívna) – Postupy odberu vzoriek pre prípustnú úroveň akosti (AQL) 10 %
a kontrolná úroveň S2 17
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné požiadavky
alebo iné ustanovenia smernice ES o stavebných výrobkoch 21