Tlačiť

STN ISO 15763Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 15763
Slovenský názov: Cestné vozidlá. Poplachové systémy na autobusy a nákladné automobily s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t
Anglický názov: Road vehicles. Alarm systems for buses and commercial vehicles of maximum authorized total mass greater than 3,5 t
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 43.040.20
Triediaci znak: 30 4855
Úroveň zapracovania: idt ISO 15763:2002
Vestník: 06/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma definuje termíny, špecifikuje požiadavky a skúšky vozidlových poplachových systémov (VAS) určených na inštaláciu v autobusoch a nákladných automobiloch (podľa ISO 3833) s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.Obsah normy STN ISO 15763
Predhovor 4
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Požiadavky 7
4.1 Opis systému 7
4.2 Princíp systému 8
4.3 Dokumentácia 12
5 Skúšky 12
5.1 Všeobecne 12
5.2 Kompletná funkčná skúška 13
5.3 Základná skúška 13
5.4 Elektrické skúšky 13
5.5 Skúška urýchleného starnutia vplyvom cyklických zmien teploty a vlhkosti 15
5.6 Skúška odolnosti voči korózii 17
5.7 Skúška odolnosti voči vibráciám 17
5.8 Skúška odolnosti voči nárazu 17
5.9 Skúška pádom 18
5.10 Skúška elektromagnetickej kompatibility 18
5.11 Skúšanie životnosti zvukového poplachového zariadenia 19
5.12 Skúšanie životnosti VAS 19
5.13 Skúška funkčnosti systému priestorovej ochrany 19
5.14 Zvukový výstražný signál 19
5.15 Poradie skúšok 19
6 Označovanie 20
Príloha A (informatívna) – Funkčné skúšky priestorových ochranných systémov – Príklady 21
Literatúra 24