SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 6518-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 6518-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 6518-1
Slovenský názov: Cestné vozidlá. Zapaľovacie sústavy. Časť 1: Terminológia
Anglický názov: Road vehicles. Ignition systems. Part 1: Vocabulary
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 30 4100
Úroveň zapracovania: idt ISO 6518-1:2002
Vestník: 06/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 30 4100 - ISO 6518:1984-12
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy ISO 6518 definuje termíny týkajúce sa zapaľovacích sústav spaľovacích motorov so zapaľovaním elektrickou iskrou.Obsah normy STN ISO 6518-1
Predhovor 4
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Typy zapaľovacích sústav 5
4 Typy zapaľovacích cievok 6
5 Parametre 7
6 Tepelné hodnoty 11
7 Javy, ktoré spôsobujú neriadené zapaľovanie 11
Register 13