SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P ISO/TS 14256-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P ISO/TS 14256-1


Označenie: STN P ISO/TS 14256-1 zrušená
Slovenský názov: Kvalita pôdy. Stanovenie dusičnanov, dusitanov a amónia v neupravených pôdach extrakciou roztokom chloridu draselného. Časť 1: Manuálna metóda
Anglický názov: Soil quality -- Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution -- Part 1: Manual method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2004
Dátum zrušenia: 1. 7. 2004
Jazyk: EN
ICS: 13.080, 13.080.10
Triediaci znak: 46 5109
Úroveň zapracovania: idt ISO/TS 14256-1:2003
Vestník: 02/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN P ISO/TS 14256-1:2004-07 (46 5109)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: (Rozpracovanie prekladom)
Predmet normy: