SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 50341-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 50341-3


Označenie: STN EN 50341-3 zrušená
Slovenský názov: Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 45 kV. Časť 3: Súbor národných normatívnych hľadísk
Anglický názov: Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV -- Part 3: Set of National Normative Aspects
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2004
Dátum zrušenia: 1. 7. 2018
Jazyk: EN
ICS: 29.240.20
Triediaci znak: 33 3300
Úroveň zapracovania: idt EN 50341-3:2001
Vestník: 03/04
Poplatok: Tlačená verzia: 40,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 36.36 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 40.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 52.52 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava C1 V 08/06, Oprava C2 V 01/07, Oprava C3 V 05/09, Oprava C4 V 09/10, Oprava C5 V 02/11
Nahradzujúce normy: STN EN 50341-1:2013-12 (33 3300)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: