SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1889-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1889-1


Označenie: STN EN 1889-1 zrušená
Slovenský názov: Stroje pre hlbinné bane. Mobilné podzemné stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Stroje na pneumatikách
Anglický názov: Machines for underground mines. Mobile machines working underground. Safety. Part 1: Rubber tyred vehicles
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2004
Dátum zrušenia: 1. 1. 2012
Jazyk: SK
ICS: 73.100.30, 73.100.40
Triediaci znak: 44 5003
Úroveň zapracovania: idt EN 1889-1:2003
Vestník: 09/04
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 3/05, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1889-1:2012-01 (44 5003)
Nahradené normy: STN EN 1889-1:2004-01 (44 5730)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje bezpečnostné požiadavky a skúšky na vozidlá na gumových pneumatikách s vlastným pohonom (definované v kapitole 3), ktoré sa majú prednostne používať v podzemnom baníctve.Obsah normy STN EN 1889-1
Predhovor 7

Úvod 7

1 Predmet normy 7

2 Normatívne odkazy 8

3 Termíny a definície 10

4 Zoznam závažných ohrození 11

5 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia 14
5.1 Všeobecné požiadavky 14
5.2 Návrh na zľahčenie manipulácie 14
5.3 Vlečné zariadenia 14
5.4 Systémy na tekutinový pohon 15
5.5 Elektrické zariadenie 16
5.6 Vozidlá na dieselový pohon 19
5.7 Palivové systémy 20
5.8 Osvetlenie 20
5.9 Varovné zariadenia 21
5.10 Brzdy 21
5.11 Riadiace systémy a zariadenia 23
5.12 Kabína vodiča 24
5.13 Protipožiarna ochrana 25

6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek 26

7 Informácie pre používateľa 27
7.1 Návod na používanie 27
7.2 Označovanie 29
7.3 Varovania 29

Príloha A (normatívna) – Skúšanie bŕzd 31

Príloha B (normatívna) – Overovanie údajov o bezpečnostných požiadavkách 34

Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tohto dokumentu k smerniciam ES 38

Literatúra 39