SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 65 0201/Z1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 65 0201/Z1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 65 0201/Z1
Slovenský názov: Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady
Anglický názov: Flammable liquids. Plants and storage rooms
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 20. 12. 1992
Dátum zrušenia:
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 65 0201
Úroveň zapracovania:
Vestník: 14/92
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie: 13/99, 4/01,
Nariadenie vlády: 117/2001 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato norma plati pro a) projektovani a provozovani novych provozoven s horlavymi kapalinami a skladu horlavych kapalin, b) projektovani zmen, ba) staveb, a to pro menene casti objektu, bb) technologickych zarizeni, c) provozovani stavajicich provozoven s horlavymi kapalinami a stavajicich skladu horlavych kapalin (jen v rozsahu cl. 47 az 49, 71 az 74, 176 az 197 a 216 az 224), d) skladovani a pouzivani nizkovroucich horlavych kapalin pokud prislusne platne predpisy nestanovi jinak, e) ukladani a manipulaci horlavych kapalin na pracovistich, ktere se nepovazuji za provozovny a sklady horlavych kapalin (jen v rozsahu cl. 201 az 210), f) skladovani a pouzivani tezkych topnych oleju (jen v rozsahu prilohy 1), g) ukladani a manipulaci horlavych kapalin IV. tridy nebezpecnosti na stavajicich pracovistich s hutni a strojirenskou vyrobou (jen v rozsahu prilohy 2), h) skladovani a zpracovani rostlinnych a zivocisnich tuku a oleju (jen v rozsahu prilohy 3), ch) skladovani a ukladani naterovych hmot, nestanovi-li