Tlačiť

STN EN ISO 6179


Označenie: STN EN ISO 6179 zrušená
Slovenský názov: Guma alebo termoplastové elastoméry. Gumové fólie a textílie povrstvené gumou. Zisťovanie priepustnosti prchavých kvapalín (gravimetrická metóda) (ISO 6179:1998)
Anglický názov: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Rubber sheets and rubber-coated fabrics - Determination of transmission rate of volatile liquids (gravimetric technique) (ISO 6179:1998)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2001
Dátum zrušenia: 1. 6. 2002
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 80 0907
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 6179:2000, idt ISO 6179:1998
Vestník: 10/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 6179:2002-06 (80 0907)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: