Tlačiť

STN EN 12928


Označenie: STN EN 12928 zrušená
Slovenský názov: Uzatváracie systémy s vloženou prírubou pre oceľové sudy s celkovým objemom od 17 l do 230 l
Anglický názov: Inserted flange type closure systems for steel drums with a total capacity of 17 l to 230 l
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2001
Dátum zrušenia: 1. 2. 2002
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 77 1053
Úroveň zapracovania: idt EN 12928:2000
Vestník: 10/01
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12928:2002-02 (77 1052)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: