Tlačiť

STN EN 13117-2


Označenie: STN EN 13117-2 zrušená
Slovenský názov: Prepravné obaly. Opakovateľne použiteľné tuhé plastové prepravky. Časť 2: Všeobecné technické podmienky na skúšanie
Anglický názov: Transport packaging - Reusable, rigid plastics distribution boxes - Part 2: General specifications for testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2001
Dátum zrušenia: 1. 2. 2002
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 77 2000
Úroveň zapracovania: idt EN 13117-2:2000
Vestník: 10/01
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená  Cena bude určená na základe počtu strán


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13117-2:2002-02 (77 2000)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: