SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 10548
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 10548Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 10548
Slovenský názov: Uhlíkové vlákna. Stanovenie obsahu apretúry (ISO 10548: 2002)
Anglický názov: Carbon fibre. Determination of size content (ISO 10548:2002)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 59.100.20
Triediaci znak: 64 4005
Úroveň zapracovania: idt ISO 10548:2002, idt EN ISO 10548:2003
Vestník: 06/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 07/09
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 10548:2004-01 (64 4005)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárod. norma určuje skúšobné metódy na stanovenie obsahu apretúry na nitiach z uhlíkových vláken.Obsah normy STN EN ISO 10548
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Podstata skúšky 5
5 Skúšobné vzorky 6
6 Kondicionovanie 6
7 Skúšobné metódy 6
7.1 Metóda A: Extrakcia rozpúšťadlom 6
7.2 Metóda B: Rozklad kyselinou sírovou a peroxidom vodíka 7
7.3 Metóda C: Rozklad pyrolýzou 9
8 Zhodnosť 10
9 Protokol o skúške 10
Príloha ZA (normatívna Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi publikáciami 11