SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 14869-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 14869-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 14869-1
Slovenský názov: Kvalita pôdy. Rozklad na stanovenie celkového obsahu prvkov. Časť 1: Rozklad kyselinou fluorovodíkovou a kyselinou chloristou
Anglický názov: Soil quality. Dissolution for the determination of total element content. Part 1: Dissolution with hydrofluoric and perchloric acid
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.080.10
Triediaci znak: 46 5108
Úroveň zapracovania: idt ISO 14869-1:2001
Vestník: 06/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO 14869-1:2004-03 (46 5108)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 14869 špecifikuje metódy na úplné rozpustenie prvkov v pôdach v kyseline fluorovodíkovéj a kyseline chloristej.