SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 437
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 437


Označenie: STN EN 437 zrušená
Slovenský názov: Skúšobné plyny, skúšobné tlaky, kategórie spotrebičov
Anglický názov: Test gases. Test pressures. Appliance categories
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2004
Dátum zrušenia: 1. 9. 2009
Jazyk: SK
ICS: 27.060.20, 91.140.40
Triediaci znak: 06 1001
Úroveň zapracovania: idt EN 437:2003
Vestník: 07/04
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/04, 11/06, 8/08, 12/05, 5/07, 1/08, 6/09,
Nariadenie vlády: 393/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 437+A1:2009-09 (06 1001)
Nahradené normy: STN EN 437:2004-05 (06 1001)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma definuje skúšobné plyny, skúšobné tlaky a kategórie spotrebičov v závislosti od používania plynných palív druhej a tretej triedy.Obsah normy STN EN 437
Predhovor 5

1 Predmet normy 5

2 Normatívne odkazy 6

3 Termíny a definície, značky a skratky 6

4 Plyny 8
4.1 Rozdelenie 8
4.2 Skúšobné plyny 8

5 Skúšobné tlaky 11

6 Rozdelenie spotrebičov 12
6.1 Kategórie spotrebičov 12
6.1.1 Všeobecne 12
6.1.2 Kategória I 12
6.1.3 Kategória II 13
6.1.4 Kategória III 14
6.2 Dovolené operácie pri zmene plynného paliva alebo tlaku, nastavovacie a regulačné prvky 14

7 Výber skúšobných plynov a skúšobných tlakov 14

8 Označovanie 15

Príloha A (normatívna) – Podmienky prípravy skúšobných plynov 16

Príloha B (informatívna) – Národné podmienky 17
B.1 Všeobecne 17
B.2 Kategórie podľa tejto normy používané v rôznych krajinách 17
B.3 Pripájacie tlaky pre kategórie uvedené v B.2 20
B.4 Osobitné kategórie používané na území jednej krajiny alebo v jej regiónoch 21
B.5 Skúšobné plyny a skúšobné tlaky pre osobitné kategórie uvedené v B.4 25
B.6 Osobitné podmienky 26

Príloha C (informatívna) – Pokyny na rozšírenie platnosti na iné kategórie 32

Príloha D (informatívna) – Národné podmienky v krajinách, ktorých národné orgány sa stali členmi
CEN 33
D.1 Všeobecne 33
D.2 Kategórie uvedené v základnej časti tejto normy a používané v rozličných krajinách 33
D.3 Pripájacie tlaky pre spotrebiče 33
D.4 Osobitné kategórie používané na území jednej krajiny alebo v jej regiónoch 33
D.5 Skúšobné plyny a skúšobné tlaky pre osobitné kategórie uvedené v D.4 35