SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12978
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12978


Označenie: STN EN 12978 zrušená
Slovenský názov: Brány a vráta. Bezpečnostné zariadenia pre mechanicky ovládané brány a vráta. Požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Industrial, commercial and garage doors and gates. Safety devices for power operated doors and gates. Requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2004
Dátum zrušenia: 1. 11. 2009
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6466
Úroveň zapracovania: idt EN 12978:2003
Vestník: 06/04
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 6/04, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12978+A1:2009-11 (74 6466)
Nahradené normy: STN EN 12978:2004-01 (74 6466)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre návrh, konštrukciu a skúšanie snímacích ochranných zariadení, na detekciu peších vrátane konkrétnych použití.Obsah normy STN EN 12978
Predhovor 8
Úvod 8
1 Predmet normy 9
1.1 Všeobecne 9
1.2 Výnimky 9
1.3 Druhy brán a vrát a použitie 10
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 11
4 Požiadavky 16
4.1 Všeobecne 16
4.1.1 Podmienky okolitého prostredia 17
4.1.2 Dodávka energie 18
4.1.3 Elektrické zariadenie 18
4.1.4 Kryty elektrického zariadenia 18
4.1.5 Funkčné požiadavky 18
4.1.6 Nastavenie 19
4.1.7 Pripevnenie bezpečnostných zariadení 19
4.2 Doplnkové požiadavky na ochranné zariadenia citlivé na tlak 19
4.2.1 Doplnkové zakrytie snímacích prvkov 19
4.2.2 Pôsobiace sily 19
4.2.3 Zvláštne požiadavky na lišty a tyče citlivé na tlak 20
4.2.4 Zvláštne požiadavky na rohože a podlahy citlivé na tlak 21
4.3 Doplnkové požiadavky na elektrické snímacie ochranné zariadenia 21
4.3.1 Schopnosť detekcie 21
4.3.2 Lasery 21
4.3.3 Doplnkové požiadavky na aktívne optické elektronické snímacie ochranné zariadenia (AOPD´s) 22
5 Označovanie 22
5.1 Elektrické snímacie ochranné zariadenie 22
5.2 Ochranné zariadenie citlivé na tlak 22
6 Informácie o používaní 22
6.1 Návod na používanie - všeobecne 22
6.1.1 Elektrické snímacie ochranné zariadenie 23
6.1.2 Ochranné zariadenie citlivé na tlak 23
6.2 Návod na montáž bezpečnostného zariadenia 23
6.3 Návody na používanie bezpečnostného zariadenia 23
6.4 Návody na údržbu 24
7 Overovanie a skúšobné metódy 24
7.1 Všeobecne 24
7.2 Skúšobná vzorka 24
7.2.1 Prednostné skúšobné vzorky 25
7.3 Skúšobné podmienky 25
7.3.1 Skúšobné prostredie 25
7.4 Skúšky v okolitom prostredí 25
7.4.1 Všeobecne 25
7.4.2 Rozsah teploty 26
7.4.3 Vlhkosť 26
7.4.4 Elektromagnetická kompatibilita 26
7.4.5 Vibrácie 26
7.4.6 Dodávka energie 27
7.5 Elektrické zariadenie 27
7.6 Kryty na elektrické zariadenie 27
7.7 Skúška funkčnosti 27
7.7.1 Snímacie funkcie a schopnosť detekcie 27
7.7.2 Čas reakcie 28
7.8 Nastavenie 28
7.9 Pripevnenie snímačov 28
7.10 Prevádzkové charakteristiky PSPE 28
7.11 Jednotlivé poruchy 28
7.12 Označenie 28
7.13 Informácie o montáži a používaní 28
Príloha A (normatívna) – Zoznam významných nebezpečenstiev 29
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k smerniciam ES 30