SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13049
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13049Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13049
Slovenský názov: Okná. Zaťaženie okien ľahkými a ťažkými nárazmi. Skúšobná metóda, bezpečnostné požiadavky a klasifikácia
Anglický názov: Windows. Soft and heavy body impact. Test method, safety requirements and classification
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50, 91.140.80
Triediaci znak: 74 6103
Úroveň zapracovania: idt EN 13049:2003
Vestník: 06/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13049:2004-01 (74 6103)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje skúšobnú metódu, bezpečnostné požiadavky a klasifikáciu na stanovenie vplyvu nárazu mäkkého a ťažkého telesa na okno.Obsah normy STN EN 13049
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Skúšobné zariadenie 6
5 Skúšobná vzorka 6
6 Skúšobný postup 6
7 Protokol o skúške 6
8 Bezpečnostné požiadavky a klasifikácia 7
Národná príloha NA (informatívna) 8