SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13241-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13241-1


Označenie: STN EN 13241-1 zrušená
Slovenský názov: Brány a vráta. Norma na výrobky. Časť 1: Výrobky bez požiadaviek na odolnosť proti ohňu a dymu
Anglický názov: Industrial, commercial and garage doors and gates. Product standard. Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2004
Dátum zrušenia: 1. 10. 2011
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6610
Úroveň zapracovania: idt EN 13241-1:2003
Vestník: 06/04
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 2/08, 5/09, 9/09, 6/04, 4/09, 11/08, 5/11, 10/04, 2/09, 4/06, 4/11, 10/07, 11/09, 7/07, 5/10, 5/08, 10/05, 7/10,
Nariadenie vlády: 194/2005 245/2004 310/2004 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13241-1+A1:2011-10 (74 6610)
Nahradené normy: STN 74 6610:1985-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje bezpečnostné a funkčné požiadavky na brány a vráta určené na montáž do oblasti s pohybom osôb.Obsah normy STN EN 13241-1
Predhovor 8
Úvod 8
1 Predmet normy 8
1.1 Všeobecne 8
1.2 Výnimky 9
1.3 Špecifické použitie 9
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 11
4 Požiadavky 11
4.1 Všeobecne 11
4.2 Mechanické vlastnosti 12
4.2.1 Všeobecne 12
4.2.2 Sila na ručné ovládanie 12
4.2.3 Mechanická odolnosť 12
4.2.4 Mechanická trvanlivosť 12
4.2.5 Geometria zasklievacích/sklenených súčastí 12
4.2.6 Ochrana proti porezaniu 12
4.2.7 Ochrana proti zakopnutiu 12
4.2.8 Bezpečnosť otvorov 12
4.2.9 Únik nebezpečných látok 13
4.3 Mechanický pohon 13
4.3.1 Všeobecne 13
4.3.2 Ochrana proti rozdrveniu, strihu a vtiahnutiu 13
4.3.3 Ovládacie sily 13
4.3.4 Elektrická bezpečnosť 13
4.3.5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 13
4.3.6 Alternatívne požiadavky 14
4.3.7 Úprava ručne ovládaných brán a vrát 14
4.4 Doplnkové požiadavky na špecifické funkčné charakteristiky 15
4.4.1 Všeobecne 15
4.4.2 Vodotesnosť 15
4.4.3 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom 15
4.4.4 Vzduchová nepriezvučnosť 15
4.4.5 Súčiniteľ prechodu tepla 15
4.4.6 Prievzdušnosť 16
4.4.7 Trvanlivosť funkčných charakteristík 16
4.5 Návody na montáž, prevádzku a údržbu 16
5 Označenie a značenie štítkom 16
6 Hodnotenie zhody 16
6.1 Všeobecne 16
6.2 Počiatočná skúška typu 17
6.3 Skúška na mieste 17
6.4 Vnútropodniková kontrola výroby 17
Príloha A (informatívna) – Formulár na označovanie a klasifikáciu funkčných charakteristík 19
Príloha B (normatívna) – Postup pri stanovení hodnôt súčiniteľa prestupu tepla 20
B.1 Úvod 20
B.2 Postup 20
Príloha C (informatívna) – Súčiniteľ bezpečnosti uvažovaný pri návrhu brán a vrát s rešpektovaním
ich odolnosti proti vetru 22
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k smernici ES o stavebných výrobkoch 23
ZA.1 Ustanovenia tejto európskej normy, vyjadrujúce ustanovenia smernice ES o stavebných
výrobkoch 23
ZA.2 Postupy preukazovania zhody brán a vrát 24
ZA.2.1 Všeobecne 24
ZA.2.2 Postup podľa systému 3 24
ZA.3 Označovanie CE a etiketovanie 25
Príloha ZB (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k smernici o strojových zariadeniach 27
Príloha ZC (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k smernici o EMC 28
Literatúra 29
Národná príloha NA (informatívna) 30
NA 1 Klasifikácia podľa vodotesnosti 30
NA 2 Klasifikácia podľa odolnosti proti zaťaženiu vetrom 30
NA 3 Klasifikácia podľa tepelného odporu 31
NA 4 Klasifikácia podľa vzduchovej nepriezvučnosti 31
NA 5 Klasifikácia podľa prievzdušnosti 31
NA 6 Klasifikácia podľa mechanickej trvanlivosti 32
NA 7 Informácie o charakteristikách 32
Sprievodný technický list výrobku 32