SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 15744
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 15744


Označenie: STN EN ISO 15744 zrušená
Slovenský názov: Ručné neelektrické náradie. Predpisy na meranie hluku. Technická metóda (trieda presnosti 2) (ISO 15744: 2002)
Anglický názov: Hand-held non-electric power tools. Noise measurement code. Engineering method (grade 2) (ISO 15744:2002)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2004
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 17.140.20, 25.140.01
Triediaci znak: 10 6009
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 15744:2002, idt ISO 15744:2002
Vestník: 09/04
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 3/05, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 15744:2009-02 (10 6009)
Nahradené normy: STN EN ISO 15744:2004-01 (10 6009)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma stanovuje metódy merania, určenia a deklarovania emisie hluku, neelektrického ručného náradia.Obsah normy STN EN ISO 15744
Predhovor 5

Úvod 5

1 Predmet normy 6

2 Normatívne odkazy 6

3 Termíny, definície a značky 7

4 Skupiny strojov 10
4.1 Platnosť tejto medzinárodnej normy 10
4.2 Ďalšie zariadenie 10

5 Určenie hladiny akustického výkonu 10
5.1 Všeobecne 10
5.2 Meracia plocha 11
5.3 Výpočet 11

6 Určenie emisnej hladiny akustického tlaku 12
6.1 Emisná hladina A akustického tlaku na pracovnom mieste 12
6.2 Emisná vrcholová hladina C akustického tlaku na pracovnom mieste 12

7 Inštalácia a pripevnenie náradia pri skúškach hluku 12
7.1 Všeobecne 12
7.2 Zaťažovacie zariadenie 13

8 Prevádzkové a zaťažovacie podmienky 14
8.1 Všeobecne 14
8.2 Vibračné a excentrické brúsky 15
8.3 Príklepové náradie 15
8.4 Ihlové škrabky 17
8.5 Príklepové vŕtačky 18
8.6 Rohatkové skrutkovače, nárazové a impulzné uťahovače 19

9 Neistoty merania 19

10 Uvádzané údaje 20

11 Protokol o meraní 21

12 Deklarovanie a overovanie hodnôt emisie hluku 21

Príloha A (informatívna) – Vzor protokolu o meraní 23

Príloha B (informatívna) – Vzor formulára na deklarovanie hodnoty emisie hluku 24

Príloha C (informatívna) – Technické zdôvodnenie voľby meracej plochy a metódy výpočtu
akustického výkonu 25

Príloha ZA (normatívna) – Prehľad ďalších medzinárodných noriem, na ktoré odkazuje táto norma
spolu s odkazmi na príslušné európske normy 27

Príloha ZB (informatívna) – Vzťah tohoto dokumentu k smerniciam ES 29

Literatúra 30