SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1857
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1857


Označenie: STN EN 1857 zrušená
Slovenský názov: Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové vložky
Anglický názov: Chimneys. Components. Concrete flue liners
Pôvodné označenie: do 1.10.2004 triediaci znak 73 4203
Dátum vydania: 1. 8. 2004
Dátum zrušenia: 1. 6. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40, 91.100.30
Triediaci znak: 73 4207
Úroveň zapracovania: idt EN 1857:2003
Vestník: 07/04
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 10/04, 4/06, 5/08, 10/05,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava Oa V 09/04, Oprava *AC V 03/06, Oprava *AC2 V 09/07
Nahradzujúce normy: STN EN 1857+A1:2008-06 (73 4207)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje materiály, rozmery a prevádzkové požiadavky, zahrňujúce metódy skúšania prefabrikovaných betónových komínových vložiek.Obsah normy STN EN 1857
Predhovor 2
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Materiály a označovanie komínových vložiek 7
5 Výstuž 10
6 Povrchová úprava 10
7 Tolerancie 10
8 Prevádzkové požiadavky 11
9 Označovanie 14
10 Značenie 14
11 Údaje o výrobku 14
12 Hodnotenie zhody 15
Príloha A (normatívna) – Skúšobné metódy 16
Príloha B (informatívna) – Príklady typov spoja 29
Príloha C (normatívna) – Metóda výpočtu tepelného odporu 30
Príloha D (normatívna) – Požiadavky na preberací plán podľa ISO 2859-1
pri prípustnej úrovni kvality (AQL) a kontrolnej úrovni S2 31
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce ustanovenia
smernice ES o stavebných výrobkoch 35
Literatúra 39