SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 15156-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 15156-3


Označenie: STN EN ISO 15156-3 zrušená
Slovenský názov: Naftový, petrochemický a plynárenský priemysel. Materiály na použitie v prostredí ropného a plynárenského priemyslu s obsahom H2S. Časť 3: CRA (koróziovzdorné zliatiny) a iné zliatiny odolné proti tvoreniu trhlín (ISO 15156-3: 2003)
Anglický názov: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys (ISO 15156-3:2003)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2004
Dátum zrušenia: 1. 4. 2010
Jazyk: EN
ICS: 75.180.10, 77.060
Triediaci znak: 45 1500
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 15156-3:2003, idt ISO 15156-3:2003
Vestník: 05/04
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava AC V 03/07
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 15156-3:2010-04 (45 1500)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: