SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12269-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12269-2


Označenie: STN EN 12269-2 zrušená
Slovenský názov: Stanovenie súdržnosti medzi výstužnou oceľou a autoklávovaným pórobetónom pomocou nosníkovej skúšky. Časť 2: Dlhodobá skúška
Anglický názov: Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the beam test - Part 2: Long term test
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2004
Dátum zrušenia: 1. 7. 2010
Jazyk: EN
ICS: 91.080.40, 91.100.30
Triediaci znak: 73 2042
Úroveň zapracovania: idt EN 12269-2:2003
Vestník: 05/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12269-2:2010-07 (73 2042)
Nahradené normy: STN 73 2036:1989-08
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: