Tlačiť

STN 73 6133/Z1


Označenie: STN 73 6133/Z1 zrušená
Slovenský názov: Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií
Anglický názov: Road Building. Roads embankments and subgrades
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2004
Dátum zrušenia: 1. 4. 2010
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 6133
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/04
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 6133:2010-04
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre navrhovanie, stavbu a skúšanie telies pozemných komunikácií, letištných dráh a plôch a iných spevnených dopravných plôch.