Tlačiť

STN EN 13830


Označenie: STN EN 13830 zrušená
Slovenský názov: Závesné steny. Norma na výrobky
Anglický názov: Curtain walling. Product standard
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2004
Dátum zrušenia: 1. 2. 2017
Jazyk: SK
ICS: 91.060.10
Triediaci znak: 74 7008
Úroveň zapracovania: idt EN 13830:2003
Vestník: 07/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 3/05, 4/09, 6/12, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 10/05, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13830:2015-08 (74 7008)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje vlastnosti závesných stien a poskytuje techn. informácie.Obsah normy STN EN 13830
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy a oblasť použitia 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Požiadavky 7
5 Hodnotenie zhody 9
6 Klasifikácia a označenie parametrov 11
7 Označenie a etiketovanie 12
Príloha A (normatívna) – Skúška ekvipotenciality 13
Príloha B (informatívna) – Údržba 14
Príloha C (informatívna) – Skúška vodotesnosti na stavenisku 15
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné požiadavky smernice ES o stavebných výrobkoch 16
Literatúra 22