SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN IEC 62117
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN IEC 62117Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN IEC 62117
Slovenský názov: Prístrojové vybavenie jadrových reaktorov. Tlakové ľahkovodné reaktory (PWR). Monitorovanie adekvátneho chladenia aktívnej zóny v priebehu studeného odstavenia
Anglický názov: Nuclear reactor instrumentation. Pressurized light water reactors (PWR). Monitoring adequate cooling within the core during cold shutdown
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 27.120.20
Triediaci znak: 40 3630
Úroveň zapracovania: idt IEC 62117:1999
Vestník: 09/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma sa vzťahuje na tlakové ľahkovodné reaktory (PWR) s podobnými konfiguráciami, ako sa znázorňujú na obrázkoch 1 a 2, a stanovuje požiadavky na monitorovanie adekvátneho chladenia v rámci aktívnej zóny počas prevádzkových operácií studeného odstavenia.Obsah normy STN IEC 62117
Predhovor IEC 4
Úvod 5
1 Rozsah a predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Definície a skratky 7
4 Prevádzkové podmienky 8
4.1 Všeobecne 8
4.2 Prevádzkové údržbové postupy pri studenom odstavení 8
4.3 Studené odstavenie pri výmene paliva 8
5 Meracie metódy 9
5.1 Všeobecne 9
5.2 Zariadenia na meranie úrovne vodnej hladiny TNR 9
5.2.1 Diferenčné (rozdielové) meranie tlaku 9
5.2.2 Meranie prostredníctvom ohrievaných snímačov 10
5.3 Zariadenia na meranie úrovne vodnej hladiny výstupného potrubia TNR 10
5.3.1 Diferenčné tlakové meranie 10
5.3.2 Ultrazvukové monitorovanie úrovne kvapaliny 10
5.4 Snímače výstupnej teploty aktívnej zóny 10
5.4.1 Termočlánky na výstupe z aktívnej zóny 11
5.4.2 Teplota výstupného potrubia TNR 11
5.4.3 Teplota v systéme odvodu zvyškového tepla 11
6 Požiadavky na prístrojové vybavenie 11
6.1 Všeobecné požiadavky 11
6.1.1 Bezpečnostná klasifikácia 11
6.1.2 Presnosť a časová ozva 11
6.1.3 Spoľahlivosť 12
6.1.4 Úvahy súvisiace s jednoduchou poruchou 12
6.2 Diferenciálne tlakové merania 12
6.2.1 Diferenciálne tlakové vysielače 12
6.2.2 Referenčné stĺpce 12
6.2.3 Umiestnenia diferenciálnych tlakových ventilových odbočiek 13
6.2.4 Montáž rúrok hydraulických prístrojov 13
6.2.5 Teplota rúrok hydraulických prístrojov 14
6.2.6 Druh a kvalita kvapaliny v prístrojových rúrkach 14
6.3 Merania s ohrievanými snímačmi 14
6.4 Ultrazvukové meranie úrovne hladiny kvapaliny 14
6.4.1 Použitie 14
6.4.2 Presnosť a časová ozva 14
6.4.3 Úvahy súvisiace s montážou 14
6.4.4 Špeciálne aspekty rozhrania človek – technika 15
6.5 Teplotné snímače 15
7 Spracovanie dát 15
8 Prezentácia informácií 15
9 Verifikácia a kalibrácia 15
10 Prevádzkové skúšanie a údržba 16
11 Kvalifikácia 16
12 Dokumentácia 16