Tlačiť

STN EN 206-1/Z1


Označenie: STN EN 206-1/Z1 zrušená
Slovenský názov: Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Anglický názov: Concrete.Part 1:Specification, performance, production and conformity
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2004
Dátum zrušenia: 1. 1. 2016
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 2403
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 206:2015-01 (73 2403)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Norma STN EN 206-1 spoločne s STN P ENV 13670-1 ruší v celom rozsahu STN 73 1214 z 11.2.1983, STN 73 1215 z 11.2.1983, STN 73 1216 z 8.12.1986, STN 73 2400 z 30.6.1986 a STN 73 1321 z 28.9.1987.
Predmet normy: Táto európska norma platí pre betóny pre konštrukcie betónované na stavenisku, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb.Betón môže byť vyrábaný na stavenisku, dodávaný ako transportbeton alebo vyrábaný vo výrobni betónových výrobkov.