Tlačiť

STN EN 1991-1-3/NA


Označenie: STN EN 1991-1-3/NA zrušená
Slovenský názov: 1Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie snehom. Národná príloha
Anglický názov: Eurocode 1: Actions on Structures. Part 1-3: General actions. Snow loads
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2004
Dátum zrušenia: 1. 3. 2012
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 03/10
Nahradzujúce normy: STN EN 1991-1-3:2007-05 (73 0035)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma sa nevtťahuje na miesta s nadmorskou výškou nad 1500 m n.m., ak nie je predpísané inak.