SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13760
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13760


Označenie: STN EN 13760 zrušená
Slovenský názov: Plniace zariadenia LPG pre osobné a nákladné automobily. Plniaca koncovka, skúšobné požiadavky a rozmery
Anglický názov: Automotive LPG filing system for light and heavy duty vehicles. Nozzle, test requirements and dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2005
Dátum zrušenia: 1. 2. 2022
Jazyk: SK
ICS: 43.060.40, 75.200
Triediaci znak: 30 2322
Úroveň zapracovania: idt EN 13760:2003
Vestník: 12/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 8/14, 11/06, 5/12, 9/13, 1/14, 5/05, 6/08, 11/12, 8/10, 1/16, 5/07, 2/06, 6/09, 9/08, 1/11, 4/13, 9/11,
Nariadenie vlády: 117/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13760:2022-02 (30 2322)
Nahradené normy: STN EN 13760:2004-04 (30 2322)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje minimálne požiadavky na navrhovanie, konštrukciu a skúšanie a kritické rozmery plniacich koncoviek na čerpanie skvapalnených ropných (uhľovodíkových) plynov (LPG) do vozi-diel kategórie M a N v zmysle smernice 70/156/ES, ktoré sú vybavené plniacou jednotkou typu EURO (určenou pre osobné alebo nákladné automobily).Obsah normy STN EN 13760
Predhovor 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Požiadavky na navrhovanie a konštrukciu 8
4.1 Všeobecne 8
4.2 Prevádzkové tesnenie 8
4.3 Osobitné požiadavky 8
4.3.1 Plniace koncovky pre osobné automobily 8
4.3.2 Plniace koncovky pre nákladné automobily 9
4.4 Požiadavky na pripájanie a odpájanie vykonávané otáčaním 9
4.5 Požiadavky na pripájanie a odpájanie vykonávané pohybom v smere pozdĺžnej osi plniacej koncovky (zatlačenie a vytiahnutie) 9
4.6 Požiadavky na ovládanie páky 9
4.7 Požiadavky na nekovové materiály 9
5 Skúšobné postupy 9
5.1 Všeobecne 9
5.2 Skúška nadmerným tlakom 10
5.2.1 Všeobecne 10
5.2.2 Skúšobný postup 10
5.2.3 Vyhodnotenie skúšky 10
5.2.4 Opakovaná skúška 10
5.3 Skúšky vonkajšej tesnosti 11
5.3.1 Všeobecne 11
5.3.2 Skúška nepripojenej plniacej koncovky 11
5.3.3 Skúška pripojenej plniacej koncovky 12
5.3.4 Výrobné skúšky 12
5.4 Skúška odolnosti 12
5.4.1 Všeobecne 12
5.4.2 Skúšobný postup 12
5.4.3 Vyhodnotenie skúšky 13
5.4.4 Opakovaná skúška 13
5.5 Skúška vhodnosti pre LPG (na gumových materiáloch) 13
5.5.1 Skúšobný postup 13
5.5.2 Vyhodnotenie skúšky 13
5.5.3 Opakovaná skúška 13
5.6 Skúška odolnosti proti korózii 13
5.6.1 Skúšobný postup 13
5.6.2 Vyhodnotenie skúšky 14
5.6.3 Opakovaná skúška 14
5.7 Skúška odolnosti proti suchému teplu 14
5.7.1 Všeobecne 14
5.7.2 Skúšobný postup 14
5.7.3 Vyhodnotenie skúšky 14
5.7.4 Opakovaná skúška 14
5.8 Skúška starnutia ozónom 14
5.8.1 Všeobecne 14
5.8.2 Skúšobný postup 14
5.8.3 Vyhodnotenie skúšky 14
5.8.4 Opakovaná skúška 15
5.9 Skúška odolnosti proti cyklickým zmenám teploty 15
5.9.1 Skúšobný postup 15
5.9.2 Vyhodnotenie skúšky 15
5.9.3 Opakovaná skúška 15
5.10 Skúška pádom 15
5.10.1 Skúšobný postup 15
5.10.2 Vyhodnotenie skúšky 16
5.10.3 Opakovaná skúška 16
5.11 Skúška elektrickej vodivosti plniacej koncovky 16
5.11.1 Skúšobný postup 16
5.11.2 Vyhodnotenie skúšky 16
5.11.3 Opakovaná skúška 16
5.12 Skúška mrazuvzdornosti 17
5.12.1 Skúšobný postup 17
5.12.2 Vyhodnotenie skúšky 17
5.12.3 Opakovaná skúška 17
6 Označovanie 17
Príloha A (normatívna) – Kritické rozmery plniacich koncoviek 18
Príloha B (normatívna) – Kritické rozmery plniacich jednotiek 20
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné požiadavky alebo iné ustanovenia smerníc ES 22
Literatúra 23