SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13564-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13564-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13564-3
Slovenský názov: Zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí v budovách. Časť 3: Zabezpečovanie kvality
Anglický názov: Anti-flooding devices for buildings. Part 3: Quality assurance
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.80
Triediaci znak: 73 6763
Úroveň zapracovania: idt EN 13564-3:2003
Vestník: 09/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13564-3:2004-05 (73 6763)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí v budovách, aby sa zabezpečila zhoda týchto výrobkov s EN 13564-1.Obsah normy STN EN 13564-3
Predhovor 5

1 Predmet normy 5

2 Normatívne odkazy 5

3 Termíny a definície 5

4 Zabezpečovanie kvality 5
4.1 Všeobecne 5
4.2 Skúška typu 6
4.3 Kontrola vo výrobe 6

Príloha A (informatívna) – Kontrola treťou stranou 8
A.1 Všeobecne 8
A.2 Postup pri kontrole treťou stranou 8
A.3 Správa tretej strany 8
A.4 Preskúšanie 9

Literatúra 10