SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 15605
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 15605Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 15605
Slovenský názov: Lepidlá. Odber vzoriek (ISO 15605: 2000)
Anglický názov: Adhesives. Sampling (ISO 15605:2000)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 83.180
Triediaci znak: 66 8601
Úroveň zapracovania: idt ISO 15605:2000, idt EN ISO 15605:2004
Vestník: 09/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1066:2000-09 (66 8601)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma určuje spôsob odberu vzoriek lepidiel a príbuzných výrobkov na získanie jednotných vzoriek vhodnej veľkosti reprezentatívnych pre vzorkový výrobok.Obsah normy STN EN ISO 15605
Predhovor 4
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Bezpečnosť 6
5 Typy lepidiel a príbuzné výrobky 7
6 Zariadenia na odber vzoriek 7
7 Spôsoby odberu vzoriek 8
8 Postupy odberu vzoriek 8
9 Označovanie vzoriek štítkami a pečatenie 11
10 Protokol o odbere vzoriek 11
11 Skladovanie a použitie vzoriek 11
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi publikáciami 12