SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 523
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 523Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 523
Slovenský názov: Oceľové hadice z vinutého pásu do predpätého betónu. Terminológia, požiadavky, kontrola kvality
Anglický názov: Steel strip sheaths for prestressing tendons. Terminology, requirements, quality control
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.77, 77.140.75, 91.080.40
Triediaci znak: 74 2880
Úroveň zapracovania: idt EN 523:2003
Vestník: 08/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 10/04, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 10/05, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 523:2000-11 (74 2880)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre kruhové oceľové hadice z vinutého pásu so zvlneným profilom tvaru špirály bez povrchovej úpravy do menovitej svetlosti 130 mm a ich spájacie časti (spojky), ktoré sa používajú ako káblový kanálik na predpínacie prvky so súdržnosťou v konštrukciách z dodatočne predpätého betónu.Obsah normy STN EN 523
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Triedenie 6
5 Požiadavky 6
6 Technické podklady, dodací list, označovanie a značenie 9
7 Skladovanie 10
8 Postupy stanovenie zhody 10
Príloha A (informatívna) – Vysvetľujúci komentár 13
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné požiadavky
smernice ES o stavebných výrobkoch 15