SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 302 195-2 V1.1.1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 302 195-2 V1.1.1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 302 195-2 V1.1.1
Slovenský názov: Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 315 kHz pre aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízkym výkonom (ULP-AMI) a príslušenstvo. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE
Anglický názov: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 315 kHz for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and accessories; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 11.040.01, 33.100.01
Triediaci znak: 87 2195
Úroveň zapracovania: idt EN 302 195-2 V1.1.1:2004
Vestník: 08/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 12/08, 2/14, 12/10, 4/06, 9/12, 10/07, 5/10, 9/11,
Nariadenie vlády: 443/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: