SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14330
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14330Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14330
Slovenský názov: Lode vnútrozemskej plavby. Kotvové reťaze bez priečky. Reťazové články z oceľovej kruhovej tyče
Anglický názov: Inland navigation vessels. Studless anchor chain. Round steel link chain
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 47.060
Triediaci znak: 32 8233
Úroveň zapracovania: idt EN 14330:2003
Vestník: 11/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14330:2004-05 (32 8233)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre reťazové články z oceľovej kruhovej tyče s rozstupom 2,8 d so stupňom pevnosti 2, z ktorých sú vyrobené kotvové reťaze bez priečky s nevyhnutným príslušenstvom, napr. spájacie strmene, otočné strmene (šekle) a obrtlíky.Obsah normy STN EN 14330
Predhovor 5

1 Predmet normy 5

2 Normatívne odkazy 5

3 Termíny a definície 6

4 Požiadavky 7
4.1 Rozmery 7
4.1.1 Menovitá hrúbka d 7
4.1.2 Tolerancia na menovitej hrúbke 7
4.1.3 Priemer zvaru ds 7
4.1.4 Prierez zvaru e 7
4.1.5 Rozstup a kalibrovaná, štandardná dĺžka 7
4.1.6 Šírky 7
4.2 Materiál 8
4.2.1 Všeobecne 8
4.2.2 Trieda ocele 8
4.2.3 Dezoxidácia 8
4.2.4 Chemické zloženie 8
4.3 Tepelné spracovanie 9
4.4 Mechanické vlastnosti 9
4.4.1 Výrobná skúšobná sila 9
4.4.2 Pevnosť 9
4.4.3 Celkové maximálne predĺženie 9
4.4.4 Priehyb 9

5 Skúšanie 10
5.1 Výrobná skúška 10
5.2 Veľkosť série a výber vzoriek 10
5.3 Prekontrolovanie meranej dĺžky 10
5.4 Pevnosť a maximálne predĺženie 10
5.4.1 Statická ťahová skúška 10
5.4.2 Pevnosť a maximálne predĺženie 10
5.5 Priehyb 11
5.5.1 Skúška ohybom 11

6 Označenie 11

7 Značky 12

Príloha A (informatívna) – Výpočet rozmerov, pevnosť a mechanické vlastnosti 13
A.1 Rozmery a tolerancie 13
A.2 Ťahová sila a mechanické vlastnosti 13
A.2.1 Všeobecne 13
A.2.2 Výpočtové hodnoty pri ťahovej sile WF 14
A.2.3 Výpočtové hodnoty pri výrobnej skúšobnej sile MPF 14
A.2.4 Výpočtové hodnoty pri pevnosti BF 14
A.2.5 Výpočtové hodnoty pri priehybe f 14

Príloha B (informatívna) – Vzťahy k iným pevnostným triedam 15

Literatúra 16