SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 126
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 126


Označenie: STN EN 126 zrušená
Slovenský názov: Viacfunkčné ovládacie zariadenia pre spotrebiče na plynné palivá
Anglický názov: Multifunctional controls for gas burning appliances
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2004
Dátum zrušenia: 1. 9. 2012
Jazyk: SK
ICS: 23.060.40
Triediaci znak: 06 1020
Úroveň zapracovania: idt EN 126:2004
Vestník: 10/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 9/10, 6/12, 7/05, 8/08, 5/07, 1/08, 6/09,
Nariadenie vlády: 393/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 126:2012-09 (06 1020)
Nahradené normy: STN EN 126:2004-08 (06 1020)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na bezpečnosť, konštrukčné a prevádzkové požiadavky na viacfunkčné ovládacie zariadenia pre plynové horáky a plynové spotrebiče ďalej uvádzané len ako viacfunkčné ovládacie zariadenia.Obsah normy STN EN 126
Predhovor 5

Úvod 5

1 Predmet normy 5

2 Normatívne odkazy 6

3 Termíny a definície 7

4 Rozdelenie 9
4.1 Triedy uzatváracích ventilov 9
4.2 Triedy zariadení na istenie plameňa 9
4.3 Triedy regulátorov tlaku plynu 9
4.4 Skupiny viacfunkčného ovládacieho zariadenia 9
4.5 Rozdelenie podľa stupňov ochrany, ktoré poskytuje kryt (kód IP) 9

5 Meracie jednotky a skúšobné podmienky 9
5.1 Rozmery 9
5.2 Tlaky 9
5.3 Ohybový moment a krútiaci moment 9
5.4 Skúšobné podmienky 9

6 Požiadavky na konštrukciu 10
6.1 Všeobecne 10
6.2 Konštrukcia 10
6.3 Materiály 10
6.4 Plynové prípojky 11
6.5 Súčasti 11

7 Požiadavky na prevádzkové vlastnosti 13
7.1 Všeobecne 13
7.2 Tesnosť 13
7.3 Skúšky tesnosti 14
7.4 Krútenie a ohyb 14
7.5 Skúšky krútiacim momentom a ohybovým momentom 14
7.6 Menovitý prietok 14
7.7 Skúšky menovitého prietoku 14
7.8 Odolnosť 14
7.9 Prevádzkové charakteristiky 15

8 Elektromagnetická kompatibilita (EMC), požiadavky na elektrické zariadenia 19
8.1 Ochrana proti vplyvom prostredia 19

9 Označovanie, návody na montáž a na obsluhu 20
9.1 Označovanie 20
9.2 Návody (na montáž a na obsluhu) a vyhlásenia o zhode 20

Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné požiadavky
smernice 90/396/ES platnej pre spotrebiče na plynné palivá 22