SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12811-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12811-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12811-1
Slovenský názov: Dočasné zariadenia staveniska. Časť 1: Lešenia. Prevádzkové požiadavky a všeobecný návrh
Anglický názov: Temporary works equipment. Part 1: Scaffolds. Performance requirements and general design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.220
Triediaci znak: 73 8110
Úroveň zapracovania: idt EN 12811-1:2003
Vestník: 10/04
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje prevádzkové požiadavky a metódy konštrukčného a všeobecného návrhu na prístup a pracovné lešenia, ďalej len pracovné lešenia. Uvedené požiadavky platia pre lešeňové konštrukcie, ktoré potrebujú priľahlé konštrukcie kvôli stabilite.Obsah normy STN EN 12811-1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy a oblasť použitia 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Materiály 9
5 Všeobecné požiadavky 10
6 Požiadavky na konštrukčný návrh 16
7 Príručka k výrobku 23
8 Návod na montáž a použitie 23
9 Práce na stavenisku 24
10 Konštrukčný návrh 24
Príloha A (informatívna) – Zaťaženia vetrom na opláštené pracovné lešenia 31
Príloha B (normatívna) – Nastaviteľné nánožky; údaje na výpočet 33
Príloha C (normatívna) – Charakteristické hodnoty odolností pre spojky 36
Príloha D (Informatívna) – Národné odchýlky A 39
Literatúra 40