SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14019
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14019


Označenie: STN EN 14019 zrušená
Slovenský názov: Závesné steny. Odolnosť proti nárazu. Funkčné požiadavky
Anglický názov: Curtain walling. Impact resistance. Performance requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2004
Dátum zrušenia: 1. 12. 2016
Jazyk: SK
ICS: 91.060.10
Triediaci znak: 74 7009
Úroveň zapracovania: idt EN 14019:2004
Vestník: 11/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14019:2016-12 (74 7009)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma definuje funkčné požiadavky na závesné steny (okrem funkčných požiadaviek na "sklo v stavebníctve", ktoré sa klasifikujú podľa EN 12600) pri rázovom zaťažení mäkkým telesom podľa kritérií stanovených v tejto norme a odskúšaných podľa prEN 13049.Obsah normy STN EN 14019
Predhovor 4
1 Predmet normy a oblasť použitia 4
2 Normatívne odkazy
....................................................................................................................5
3 Termíny a definície
....................................................................................................................5
4 Požiadavky
...................................................................................................................................5
5 Pôsobiská rázového zaťaženia (pozri obrázok 1) ......................................................................6
6 Skúšobná metóda ....................................................................................................................6
7 Klasifikácia
...................................................................................................................................6
Literatúra ..................................................................................................................................8