SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13964
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13964


Označenie: STN EN 13964 zrušená
Slovenský názov: Zavesené podhľady. Požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Suspended ceilings. Requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2004
Dátum zrušenia: 1. 11. 2014
Jazyk: SK
ICS: 91.060.30
Triediaci znak: 74 4540
Úroveň zapracovania: idt EN 13964:2004
Vestník: 11/04
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 3/05, 4/09, 6/12, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 10/05, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Zmena *A1 V 04/07
Nahradzujúce normy: STN EN 13964:2014-11 (74 4540)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje informácie rôznym skupinám, ktoré sú zodpovedné za návrh, výrobu a špecifikáciu/výber zavesených podhľadov, ktoré sa aplikujú v interiéroch budov a konštrukcií pozemných stavieb.Obsah normy STN EN 13964
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 12
3.1 Všeobecne 12
3.2 Prvky zaveseného podhľadu a podpornej konštrukcie (pozri obrázok 1) 13
3.3 Podhľadové membrány a prvky podhľadovej membrány 14
3.4 Typické zostavy zavesených stropov s použitím priestorových alebo tenkých
kalibrovaných materiálov 17
4 Požiadavky 21
4.1 Materiály a výrobky – Všeobecne 21
4.2 Modulové rozmery 21
4.3 Mechanická odolnosť a stabilita nosných prvkov 30
4.4 Bezpečnosť v prípade požiaru 33
4.5 Hygiena, zdravie a okolité prostredie – Toxické plyny a nebezpečné látky 34
4.6 Bezpečnosť pri používaní 35
4.7 Akustika 35
4.8 Trvanlivosť 36
4.9 Farba, odrazivosť svetla a koeficient lesku pre prvky zaveseného podhľadu 39
4.10 Tepelná izolácia 39
5 Únosnosť prvkov podpornej konštrukcie – skúšobné metódy 39
5.1 Všeobecne 39
5.2 Skúška na ohyb profilov kovovej podpornej konštrukcie 40
5.3 Skúšanie kovových závesných a spojovacích prvkov 42
5.4 Akceptačný súčiniteľ k 45
6 Hodnotenie zhody 45
6.1 Všeobecne 45
6.2 Počiatočná skúška typu 46
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby u výrobcu 46
7 Označovanie, etiketovanie a balenie 49
7.1 Označovanie a etiketovanie 49
7.2 Balenie 49
Príloha A (informatívna) Návod na montáž 50
Príloha B (normatívna) Výber horného upevnenia a upevnenia okrajových častí 52
Príloha C (informatívna) Odolnosť proti zaťaženiu vetrom 53
Príloha D (normatívna) Odolnosť proti nárazom 54
Príloha E (normatívna) Triedy formaldehydu a priradené skúšobné metódy 57
Príloha F (normatívna) Membránové prvky – skúška ohybovej pevnosti v ťahu 59
Príloha G (normatívna) Závesný prvok – Skúška funkčnosti 66
Príloha ZA (informatívna) Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce dôležité vlastnosti
alebo iné nariadenia smerníc ES 68
Literatúra 79