SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 13790
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 13790


Označenie: STN EN ISO 13790 zrušená
Slovenský názov: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie (ISO 13790:2004)
Anglický názov: Thermal performance of buildings. Calculation of energy use for heating
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2004
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.140.10
Triediaci znak: 73 0703
Úroveň zapracovania: idt ISO 13790:2004, idt EN ISO 13790:2004
Vestník: 11/04
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 04/06
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 13790:2008-12 (73 0703)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje zjednodušenú výpočtovú metódu na hodnotenie ročnej potreby energie na vykurovanie priestorov budov na bývanie a iných budov, alebo v ich časti (v ďalšom texte "budova").Obsah normy STN EN ISO 13790
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
4 Značky a skratky 10
5 Princíp výpočtovej metódy a potrebné údaje 11
6 Prerušované vykurovanie 15
7 Tepelná strata (výpočet pre jednu zónu) 17
8 Tepelné zisky 19
9 Potreba tepla na vykurovanie 21
10 Ročná potreba tepla na vykurovanie budovy 23
11 Potreba energie na vykurovanie 24
12 Správa 24
Príloha A (normatívna) – Aplikácia na jestvujúce budovy 26
Príloha B (normatívna) – Výpočtový postup pre viaczónové budovy 27
Príloha C (normatívna) – Prerušované vykurovanie. Výpočet upravenej vnútornej teploty 28
Príloha D (normatívna) – Výpočet so zohľadnením prázdnin/dovoleniek 36
Príloha E (normatívna) – Tepelné straty špeciálnymi stavebnými konštrukciami obalu budovy 37
Príloha F (normatívna) – Solárne tepelné zisky špeciálnych stavebných konštrukcií 40
Príloha G (informatívna) – Objemové toky vzduchu pri vetraní 46
Príloha H (informatívna) – Údaje pre solárne tepelné zisky 50
Príloha I (informatívna) – Výpočet potreby tepla pre každý režim prevádzky vykurovania 54
Príloha J (informatívna) – Presnosť metódy 56
Príloha K (informatívna) – Určené hodnoty vstupných údajov 57
Príloha ZA (informatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie a im zodpovedajúce európske publikácie 59
Literatúra 60