Tlačiť

STN EN 13123-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13123-2
Slovenský názov: Okná, dvere a uzávery. Odolnosť proti výbuchu. Požiadavky a triedenie. Časť 2: Skúška nosnosti
Anglický názov: Windows, doors, and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification - Part 2: Range test
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.230, 91.060.50
Triediaci znak: 74 6453
Úroveň zapracovania: idt EN 13123-2:2004
Vestník: 10/04
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy STN EN 13123-2
Predhovor 5

Úvod 5

1 Predmet normy 6

2 Normatívne odkazy 6

3 Termíny a definície 7

4 Ochranné vrstvy 7

5 Stanovenie čiastkového súčiniteľa návrhu A2 9

Príloha A (normatívna) – Stanovovanie čiastkového súčiniteľa návrhu A2 v súlade so zoznamami
médií 13

Príloha B (normatívna) – Stanovovanie čiastkového súčiniteľa návrhu A2 na základe prevádzkových
skúseností 22

Príloha C (informatívna) – Vyhodnocovanie čiastkového súčiniteľa návrhu A2 skúšaním na mieste
alebo v laboratóriu 23

Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
Smernice 97/23/ES (PED) 32