Tlačiť

STN EN 12217


Označenie: STN EN 12217 zrušená
Slovenský názov: Dvere. Ovládacie sily. Požiadavky a klasifikácia
Anglický názov: Doors - Operating forces - Requirements and classification
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2004
Dátum zrušenia: 1. 2. 2005
Jazyk: EN
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6476
Úroveň zapracovania: idt EN 12217:2003
Vestník: 10/04
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12217:2005-02 (74 6476)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Rozpracovanie prekladom.
Predmet normy: