Tlačiť

STN EN ISO 1183-1


Označenie: STN EN ISO 1183-1 zrušená
Slovenský názov: Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 1: Ponorná metóda, metóda kvapalinovým pyknometrom a titračná metóda (ISO 1183-1: 2004)
Anglický názov: Plastics. Methods for determining the density of non-cellular plastics. Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration method (ISO 1183-1:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2005
Dátum zrušenia: 1. 4. 2013
Jazyk: SK
ICS: 83.080.01
Triediaci znak: 64 0110
Úroveň zapracovania: idt ISO 1183-1:2004, idt EN ISO 1183-1:2004
Vestník: 01/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 1183-1:2013-04 (64 0110)
Nahradené normy: STN EN ISO 1183-1:2004-08 (64 0110), STN 64 0111:1993-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 1183 špecifikuje tri metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov vo forme tvárnených alebo vytláčaných predmetov neobsahujúcich póry ako aj práškov, vločiek a granúl.Obsah normy STN EN ISO 1183-1
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Kondicionovanie ………………………………………………………………………......................... 6
5 Metódy......................................... …………………………………………………………………….. 6
5.1 Metóda A – ponorná metóda 6
5.2 Metóda B – Metóda kvapalinovým pyknometrom 8
5.3 Metóda C – Titračná metóda 9
6 Korekcia na vztlak vzduchu 10
7 Protokol o skúške .....................……………………………………………………………………….. 10
Príloha A (informatívna) – Kvapalinové systémy vhodné pre metódu C .................……………….. 11
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi publikáciami.................……………….. 12