SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13429
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13429Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13429
Slovenský názov: Obaly. Opätovné použitie
Anglický názov: Packaging. Reuse
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.030.50, 55.020
Triediaci znak: 77 7006
Úroveň zapracovania: idt EN 13429:2004
Vestník: 12/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13429:2002-04 (77 7006)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje požiadavky na obaly určené na opätovné použitie a stanovuje postupy na posúdenie zhody s týmito požiadavkami vrátane pridružených systémov.Obsah normy STN EN 13429
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Metodika 8
4.1 Hodnotiace a schvaľovacie podmienky 8
4.2 Potvrdenie hodnotenia 8
4.3 Podmienky prostredia 8
5 Požiadavky 8
5.1 Začiatočné podmienky 8
5.2 Proces overovania 9
5.3 Použitie 9
6 Špecifikácia systémov na opätovné použitie 9
6.1 Typy systémov 9
6.2 Kritériá na systém s uzavretým cyklom (pozri obrázok 1) 10
6.3 Kritériá na systém s otvoreným cyklom (pozri obrázok 2) 11
6.4 Kritériá na hybridný systém (pozri obrázok 3) 12
Príloha A (informatívna) – Systémy opätovného použitia v celkovom koncepte materiálovej
recyklácie 13
A.1 Úvod 13
A.2 Identifikácia tokov v obrázku A.1 13
Príloha B (normatívna) – Systém rekondicionovania – základné prvky 16
Príloha C (normatívna) – Posúdenie zhody s týmto dokumentom 17
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 94/62/ES 19
Literatúra 20